arve henriksen

General

Friday, May 5, 2017

Reviews Towards Language


Aftenposten:
 
Jazz i Norge:

Salt Peanuts:
 
Dag og Tid:
Alltid på leit
Henriksen har trufaste følgjarar i jakta på den heilage gralen
 
ARVE
HENRIKSEN:
Towards
Language
 
Tittelen kan oppfattast ironisk. Få musikarar innan samtidsjazzen har ein så distinkt og lett attkjenneleg tone som Arve Henriksen. Han har hatt eit sær
eige språk i meir enn eit tiår. Ikkje berre trompettonen, men også tilnærmingatil improvisasjonen har hanreindyrka like lenge. Det improviserte er hjå Henriksen
som hjå Miles Davis uløyseleg knytt til dialog, ogdet er i denne samanhengenein må forstå tittelen.Denne utgjevinga er eitframhald av Places of Worship(2013),
men besetninga er redusert og materialet er spelt inn «live» i studio. Komposisjonane er kreditertekollektivet, og høgst truleghar utgangspunktet vorelaust og skisseprega.
Det viktige har vore fellesprosjektet å forma dei flyktige lydskulpturane, former somer i konstant endring, aldribrått og sterkt, men sakte ognærast umerkande.
Slik er det også med deimelodiske fragmenta til Henriksen, enten dei er forma av stemma eller trompeten. Éi strofe er ...

full


posted by Arve | 07:52 | General

comments (0)

Friday, May 5, 2017

NEW RELEASE Towards Language on Rune Grammofon


Release today :
 
 
Arve Henriksen is a major representative of a golden generation of Norwegian jazz musicians. This is his ninth solo album (eight on Rune Grammfon and one on ECM), he has also released a dozen albums as a founder member of Supersilent and appears on well over a hundred records by artists like David Sylvian, Jon Balke, Trygve Seim, Imogen Heap, Arild Andersen and many more. With "Towards Language" trumpeter Arve Henriksen is back with his trusted long time musical partners Jan Bang and Erik Honoré. Arve first collaborated with the pair on the much loved and highly praised "Chiaroscuro" (2004), Arve´s second album, and later on "Cartography" (ECM 2008) and "Places Of Worship" (2013). Also an important part of the line-up is Eivind Aarset, the ECM associated guitarist extraordinaire.

Released: 05.05.17
 
 
 
 
...
full


posted by Arve | 03:04 | General

comments (0)

Wednesday, April 26, 2017

SUPERSILENT - Nominated to Nordisk Råds musikkpris 2017
posted by Arve | 15:25 | General

comments (0)

Tuesday, April 25, 2017

Ellen Bødtker new release


 
 
Featuring Erik Honoré, Fredrik Møller Ellingsen, Eirik Raude, Bjørn Floberg and Arve Henriksen
 


posted by Arve | 04:30 | General

comments (0)

Wednesday, April 5, 2017

The Height of The Reeds, Humber Bridge
posted by Arve | 07:28 | General

comments (0)
RSS